Re-bränding

 

 

2023. aastal koondas Eesti Höövelliist oma kuus sidusettevõtet ühtse brändi alla. Uueks brändiks sai EHL Profiles, kuhu kuulub kaks ettevõtet Eestist, kolm Rootsist, üks Norrast ning üks Poolast.

Täname oma brändi loojat Andres Jalakut!

EHL Profiles on usaldusväärne koostööpartner, kelle põhiväärtused on avatus, paindlikkus, lahendustele orienteeritus, efektiivne suhtlus ning kvaliteetne toode.

EHL Profiles tänab jätkuva usalduse eest!